گزیده سخنان فلاسفه و بزرگان و مشاهیر غرب

اسپینوزا : چون آدمیان در تصور خود ایده ی خدا را مسخ و لکه دار می کنند ناچار مسئله ی خیر محض بودن خدا 
(پندار لزوم دفاع از خدا به علت پدید آوردن آنچه آدمیان بد و مضر می انگارند) پیدا می شود.


لازمه قضاوت: شکیبایی به هنگام شنیدن، تأمل به هنگام گفتن، بصیرت به هنگام رسیدگی و بی‌طرفی به هنگام داوری. سقراط
رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايي هست،
اما آرامش نيز هست، شادی هست، رقص هست،
خدا هست.
زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.
زندگی همچون رودی بزرگ كه به دريا می رود،
دامان خدا را می جويد .
خورشيد هنوز طلوع ميكند
فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است :
بهار مدام می خرامد و دامن سبزش را بر زمين مي كشد :
امواج دريا، آواز می خوانند،
بر ميخيزند و خود را در آغوش ساحل گم ميكنند.
گل ها باز می شوند و جلوه می كنند و می روند .
نيستی نيست .
هستی هست .
پايان نيست.
راه هست.
تولد هر كودك، نشان آن است كه :
خدا هنوز از انسان نااميد نشده است . 
رابنيندرانات تاگورتسليم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذير، مهمترين توشه سفر زندگي است. شوپنهاورآزادی با مخاطراتش را بیشتر از آسودگی در قید بندگی دوست دارم. روسوآدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است . موريس مترلينگبعداز مرگ تبدیل به آن چیزی خواهیم شد که قبل از تولد بوده ایم.شوپنهاوراخلاقيات هر انسان, متکي بر انساندوستي, تحصيلات و پيوند هاي اجتماعي اوست, و انسان براي کسب اين ارزش هيچ نيازي به زمينه هاي مذهبي ندارد ..... بعکس, انساني که اخلاقياتش متکي بر ترس از جهنم و يا پاداش بهشت است, انسان بي مايه اي است ...... آلبرت اينشتنزندگي كن با فرض بر اينكه فردا آخرين روز زندگي تو است, و بياموز با فرض بر اينكه تا ابد زندگي خواهي كرد .............توماس جونز
به معیار دل ، شادمانی ، چهره ی بی نقاب اندوه است و آوای خنده از همان چاه بر شود که بسیاری ایام ، لبریز اشک می باشد. جبران خلیل جبران
انهایی که ازادی را فدای امنیت میکنند نه لیاقت ازادی را دارند نه شایستگی امنیت را - فرانکلین


باید رنج ها پوست شما را بشکافند پیش از آنکه معنای حیات را دریابید ، چرا که اگر می توانستید شگفتی های روزانه زندگی خود را سراسیمه و در عین حال به درستی و با تامل بشناسید ، چنین نمی پنداشتید که شگفتی های رنجها کمتر از عجایب شادیهایتان است . جبران خلیل جبران
کوه در چشم کسی که از دامنه آن صعود می کند ، جلوه گرتر و کبریایی تر است تا به چشم کسی که از دور آن را می نگرد . جبران خلیل جبرانآدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است .موريس مترلينگهر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند . 
باربارا دی آنجلیس


در زندگي وقتي کاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد ، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود .
ارسطودر بازي ، نيرويي نهفته شده که روان آدمي را از خواستهاي ناسودمند و احساسات و اميال چرکين پاک مي سازد و عواطف آدمي بخشي از خواص خطرناک و ناخوشايند خود را به هنگام بازي از دست مي دهد و پاک مي شود.
ارسطوآرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است. 
فريدريش ويلهلم نيچه


موفقیت تنها یک چیز است . اینکه زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. امرسونهيچ نظم و ساختاري در جهان وجود ندارد، مگر نظم و ساختاري كه ما به آنها مي‌بخشيم.
فريدريش ويلهلم نيچهزیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست.
فريدريش ويلهلم نيچه


بعد ماورائي عالم ذهني است و عيني نيست.
ارسطوتجربه ميوه اي است که آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن.
ارسطوآینده همان است که ما می اندیشیم.
مارک اورلآینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .
فردریش نیچهبهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است. 
برایان تریس


مردم نتوانسته اند دریابند که ادراک کننده خدا دل است نه عقل.
پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان
من با بسیاری از دانشمندان جهان آشنا شده ام، ولی هرگز به دانشمندی برخورد نکرده ام که بتواند طبیعت را بی آنکه پای خدا را در میان بکشد و بدون اینکه خدا را دخالت دهد،تفسیر و توجیه کند، علم در جستجوی خداست.
فون براون
ما انسانها اینطور آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی خواهیم ماند ولی قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود راضی می شویم و حتی خوشحال می گردیم لیکن اگر بفهمیم که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم !!! . 
موریس مترلینگ


شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد.تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند.
نیچهزندگی به چیزی نمی ارزد ، اما ارزش هیچ چیزی به اندازه زندگی نیست. 
مالروعشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند . 
مارکوس بیکل


وقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر کار بيهوده اي است.
لارو شفوکومن شهروند جهانم.(دیوجانس)

وقتی به درون آنچه من "خودم" می خوانم نظاره می کنم،همواره به برخی ادراک های خاص برمی خورم،برخی احساس های گرمی و سردی،نور و سایه،عشق یا تنفر،درد یا لذت و هرگز به موجود دیگری چونان "خودم" دست نمی یابم...(دیوید هیوم)

...بشریت چیزی جز مشتی یا مجموعه ای از ادراکات مختلف نیستند که با سرعتی باور نکردنی جانشین یکدیگر می شوند و در جر یان و حرکت دائمی هستند.(دیوید هیوم)عقل برده ی شهوات است و باید باشد.و هرگز نمی تواند دعوی دیگری جز خدمت به آن ها و تبعیت از آن ها داشته باشد.(دیوید هیوم)پول... وفاداری را به بی وفایی،عشق را به تنفر،تنفر را به عشق،فضیلت را به پلیدی،پلیدی را به فضیلت،بنده را به سرور،سرور را به بنده،حماقت را به هوشمندی و هوشمندی را به حماقت تبدیل می کند.(کارل مارکس)آیا این نیاز به مکاشفه ی عمیق دارد که درک کنیم تصورات،نگرش ها و فرایافت ها و در یک کلمه شعور انسان با هر تغییر در شرایط هستی مادی اش،در روابط اجتماعی اش و در حیات اجتماعی اش تغییر می کند؟(کارل مارکس)


مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . 
گوتهآدم شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار .
الين چانک


ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند. 
متاجیو


خردمند هر آنچه را که مي داند نمي گويد و هر آنچه را که بگويد مي داند.
ارسطو


فیلسوفان تاکنون جهان را فقط تفسیر کرده اند،مهم تغییر دادن آن است.(کارل مارکس)


يك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينكه در انتظار آنها بنشيند . 
فرانسيس بيكن


گزارش تخلف
بعدی